Over ons

Wie werkt er achter de schermen van het Festival van de Gelijkheid?
Het Festival van de Gelijkheid is een organisatie van Curieus, een maatschappelijk geëngageerde community die streeft naar een solidaire en inclusieve samenleving.

We geloven sterk in cultuur, in haar meest diverse en verrassende vorm, als vitaal bindmiddel.

We zijn een community van enthousiaste vrijwilligers en ambassadeurs, verbinders die dag in dag uit Curieus uitdragen in hun wijk, straat en eigen biotoop. We willen deze lokale helden ondersteunen en inspireren met creatieve projecten en hen helpen om hun idee voor een meer gelijke samenleving te realiseren.

Ontdek meer over Curieus
Waarom organiseert Curieus het Festival van de Gelijkheid?

Elk jaar strijkt Curieus vzw hartje winter in Gent neer om met Festival van de Gelijkheid een shot warmte en verbinding te brengen. Doorheen de jaren is het Festival uitgegroeid tot één van de grootste maatschappelijke festivals van het land.


Thema’s die ertoe doen


De rode draad tijdens deze drie dagen vol panelgesprekken, interviews, boekenclubs, film- en theatervoorstellingen, performances, podcasts, documentaires, workshops en lezingen: maatschappelijke (on)gelijkheid. We gaan in dialoog over (on)gelijkheid in de samenleving, met oog voor onze verschillen. Niet iedereen ervaart dezelfde ongelijkheden. Om te zorgen dat een scala aan stemmen (on)gelijkheid kan belichten, werken we er voortdurend aan om het Festival van de Gelijkheid inclusiever en toegankelijker te maken. We laten zoveel mogelijk (soms verrassende) invalshoeken aan bod komen.


Nuance


Luisterbereidheid is de start van alles. We noemen het Festival van de Gelijkheid graag een feest in woord en beeld, een shot positieve energie als alternatief voor verzuring en polarisatie. Zwart-wit discussies zijn niet aan ons besteed, liever zoeken we de nuance op in maatschappelijke problemen en zoeken we naar oplossingen. We doen dat door samen te werken met rolmodellen die uitblinken in hun strijd voor meer gelijkheid en door veel ruimte te maken voor nieuw inhoudelijk of artistiek talent. 


Ontmoeting 


Meer dan 30 organisaties werken mee aan de invulling van het Festivalprogramma, wat het Festival van de Gelijkheid één van de grootste verzamelplekken van progressieve maatschappelijke organisaties maakt. We streven ernaar een warme ontmoetingsplek te zijn voor mensen en organisaties, waar inspiratie vloeit en kruisbestuiving ontstaat. Je vindt op het Festival van de Gelijkheid grote zalen waar je samen met 700 andere mensen kan luisteren, maar je vindt er ook interactieve workshops in kleine groepjes waar jouw inbreng onmisbaar is. Zo kan je meedoen op een manier die bij jou past. 


Safe(r) Space - Brave(r) Space

Curieus streeft ernaar om in al haar evenementen en activiteiten inspanningen te leveren om een safe(r) space te zijn, zowel voor haar sprekers en/of performers als voor het publiek of de deelnemers.

Een safe(r) space is een ondersteunende, niet-bedreigende omgeving die openheid, respect, een bereidheid om van anderen te leren stimuleert, evenals fysieke en mentale

veiligheid. Het is een ruimte die ernaar streeft de specifieke behoeften van iedereen te respecteren en te begrijpen. Iedereen die deelneemt aan activiteiten en evenementen van Curieus, deelt de verantwoordelijkheid om deze waarden mee uit te dragen. 

Over het algemeen zijn safe(r) spaces uitnodigend, boeiend en ondersteunend. Kwesties als kwetsende taal en gedrag en discriminatie op basis van etniciteit, gender identiteit en expressie, afkomst, geboorteplaats, huidskleur, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, leeftijd, burgerlijke staat, gezondheidsstatus, financiële situatie, beroepsstatus,… worden niet getolereerd. Dit gedrag kan van fysieke, verbale, sociale, mentale of online aard zijn.

Curieus erkent en hecht waarde aan diversiteit in al haar vormen en wil dan ook in al haar activiteiten en evenementen deze waarden uitdragen. Dit houdt in dat niet enkel in overkoepelende acties en evenementen hier aandacht aan besteed wordt, maar dat ook op zeer lokaal niveau (bijvoorbeeld tijdens activiteiten van lokale Curieus groepen) inspanningen geleverd worden om een safe(r) space te zijn voor alle aanwezigen.

Curieus probeert nuance te brengen in het maatschappelijk debat door ook minder gehoorde stemmen naar boven te brengen op een ‘veilige’ manier. Als organisatie probeert Curieus zich daarom blijvend te informeren over safe space en verbindt Curieus zich ertoe zoveel mogelijk drempels weg te werken voor minderheden (fysieke en mentale toegankelijkheid, financiële drempels,…) met als doel mensen te emanciperen en het maatschappelijk debat te verrijken. Het is daarbij ook essentieel dat mensen zichzelf kunnen en durven zijn; iedereen mag zijn of haar mening geven op een respectvolle manier. We roepen iedereen op en geven zelf het voorbeeld tot een positieve attitude wat betreft inclusiviteit, empathie, openheid en een kritische kijk op wat als norm/gegeven/vanzelfsprekenheid wordt beschouwd in onze maatschappij.

Als organisatie staan we open voor feedback rond de safe(r) space die we willen creëren. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties over deze visietekst? Stuur een mailtje naar info@curieus.be


Deze visietekst kwam er mede door de waardevolle input van Tilke Wouters.

Bekijk de vorige edities

Het eerste Festival van de Gelijkheid vond plaats in 2013. Sindsdien passeerden al veel sprekers en onderwerpen de revue. Hier kan je de programmatie van de vorige jaren bekijken.

Naar het overzicht