MISSIE

Curieus is een maatschappelijk geëngageerde community, die streeft naar een solidaire en inclusieve samenleving. We geloven sterk in cultuur, in haar meest diverse en verrassende vorm, als vitaal bindmiddel.

We zijn een community van enthousiaste vrijwilligers en ambassadeurs, verbinders die dag in dag uit Curieus uitdragen in hun wijk, straat en eigen biotoop. We willen deze lokale helden ondersteunen en inspireren met creatieve projecten en hen helpen om hun idee voor een meer gelijke samenleving te realiseren.


VISIE

We willen mensen de ruimte geven om elkaar te ontmoeten en versterken initiatieven die dat reeds doen. Omdat ontmoeting betrokkenheid creëert (people do care), dialoog op gang brengt, solidariteit versterkt en wederzijds begrip en respect verdiept. Het maakt buurten warmer en mensen milder. We geloven sterk in cultuur, in haar meest diverse en verrassende vorm, als vitaal bindmiddel hiervoor.

We hebben een positieve kijk op de wereld en haar mensen. We zien steeds mogelijkheden om die wereld te veranderen. We geloven dat een bredere kijk en nuance bieden een dijk kan opwerpen tegen polarisering en onverschilligheid. Curieus staat met haar voeten stevig in een waanzinnig interessante en veranderende samenleving. We houden onze ogen open om op die voortdurende veranderingen in te spelen en die te plooien naar ons ideale wereldbeeld: een samenleving met meer gelijkheid in verscheidenheid, waarin mensen solidair zijn met elkaar,zorgen en begrip hebben voor wie het moeilijk heeft. 

Curieus is een community vol enthousiaste vrijwilligers en ambassadeurs. Verbinders die dag in dag uit Curieus uitdragen in hun wijk, straat en eigen biotoop tot in alle uithoeken van Vlaanderen en Brussel. 

Wat ons drijft? Verontwaardiging om wat onrechtvaardig is, om wat driftig gepolariseerd wordt voorgesteld, om te luide en zwart-wit geformuleerde meningen ... Op een positieve en speelse manier creëert Curieus ruimte voor nuance, helpt Curieus mensen andere perspectieven aan te nemen en laat Curieus mensen samenwerken in verscheidenheid. Verontwaardiging en verwondering gaan op die manier hand in hand. Dat alles met als doel: meer gelijkheid in de maatschappij, meer mensen kans geven op een goed leven.

Lees ons beleidsplan 2021 - 2025!