Kosten

1

Moeilijkheid

Voor de vrijwilligers of groepen die op zoek zijn naar een uitdaging. Deze activiteiten vragen veel inzet van mensen en middelen.

Thema's

Duurzaamheid

Burenbib

Geen bibliotheek aan boeken maar materiaal die je onder buren kan uitlenen!
Inhoud

Hoeveel schuurmachines, behangverwijderaars of breekhamers liggen stof te vergaren in onze garages? Gekocht om één keer te gebruiken en daarna nooit meer.

De deelstickers zijn al een goede start om je materiaal onder buren uit te lenen, maar je kan nog verder gaan: maak samen met je buren een "burenbib"!

Een catalogus van werkgerief die alle buren samen bezitten en onder mekaar willen uitlenen, zodat je weet bij wie je voor wat kan aankloppen in klus- en verbouwtijd.

Hoe begin je eraan?

Een serieus project, die Burenbib. Maar het doet wel wonderen voor het versterken van de sociale cohesie in je buurt, het bestrijden van armoede, het voorkomen van overconsumptie en voor een andere manier van leven.

Doe een oproep naar buren die hun materiaal ter beschikking willen stellen. Neem contact op met een plaatselijke transitiebeweging. Dit is hét moment om samen te werken.

Bestudeer soortgelijke initiatieven. In Toronto, Brussel en Kortrijk bestaan er al gereedschapsbibliotheken. Alleen kochten zij een arsenaal aan gereedschap aan om uit te lenen, wij houden het lekker bescheiden onder buren!

Goede communicatie is broodnodig. Samen kunnen jullie over de volgende zaken beslissen:

Hoe gaan jullie werken? Maken jullie een website aan met een catalogus naar voorbeeld van Tournevie en de Instrumentheek? Werken jullie kleinschaliger met een facebookpagina of Facebookgroep? Kunnen mensen hun oproep posten of geef je onmiddellijk het aanbod weer?

Stel een huishoudelijk reglement op. Hier kan je wat inspiratie opdoen.

Denk erover na hoe jullie de Burenbib bekend willen maken aan de buitenwereld. Een opvallende Burenbib-poster aan het raam?

Hoe groot zien jullie dit? Ontlenen jullie materiaal aan iedereen dit lid is? Of zetten jullie dit ruimer open?

Hou rekening met

Mensen stellen zich bij deze fijne initiatieven steeds vragen over verzekering, wat te doen bij problemen,… Giet goeie afspraken in een helder huishoudelijk reglement. En vergeet niet… goede afspraken maken goede vrienden. En ook: praat met elkaar wanneer toestellen stuk zijn, gevallen zijn, mankementen vertonen,...

Over de kostprijs

Je kan dit makkelijk goedkoop houden. Het gaat om het lenen van materiaal dat iedereen al heeft aangekocht. Enkel de eventuele promotie en databank vragen wat investering.

Over de medewerkers

Dit is afhankelijk van hoe (intensief) jullie de Burenbib willen aanpakken. Is er een webmaster nodig? Werken er meerdere beheerders op de facebookpagina?

Tijdens de opstart is er nauwe opvolging nodig van het groepje initiatiefnemers. Zodra de Burenbib goed draait, loopt dit eigenlijk vanzelf.

Extra info

Vraag gerust advies aan Curieus. Dankzij SAMEN(k)LEVEN kennen zij alles van delen en lenen.