Mariame Keita

“Ik wil dat (jonge) mensen beseffen dat ze een verschil kunnen maken. We moeten niet machteloos toekijken hoe de klimaatopwarming onze wereld vernietigd, hoe politieke spelletjes ten koste gaan van goed bestuur en hoe bestaande machtsstructuren steeds dezelfde groepen discrimineren en uitsluiten. Het is ingewikkeld, heftig en vermoeiend maar blijf lezen en leren, blijf andere referentiekaders opzoeken en blijf weerwoord en weerwerk bieden tegen ongelijkheid en onrechtvaardigheid."
Geboortejaar 1995
E-mail mariamemarie@hotmail.com
Onderwerpen (Burger)participatie, engagement van jongeren, mensenrechten, gelijke kansen en diversiteit, racisme en feminisme
Ervaring Mariame deed ervaring op als kabinetsmedewerker bij Elke van den Brandt rond stedelijk beleid, jongeren en participatie (huidige functie 2020 - .) als bewegingsvoorzitter bij de raad van bestuur voor de Liga van Mensenrechten (huidig engagement 2020-…), als werknemer bij de Vlaamse Jeugdraad rond participatie en jongeren in 2018 -202, als VN -jongerenvertegenwoordiger bij de Vlaamse Jeugdraad in 2016 – 2018, als Jongerenambassadeur voor de Vrede 2019 en als oprichter van de Leuvense jongerenraad 2013.