Reglement aanvraag budget 100in1Day Belgium 2024 

Wie is Curieus?

Curieus is een maatschappelijk geëngageerde community, die streeft naar een solidaire en inclusieve samenleving. We geloven sterk in cultuur, in haar meest diverse en verrassende vorm, als vitaal bindmiddel.

We zijn een community van enthousiaste vrijwilligers en ambassadeurs, verbinders die dag in dag uit Curieus uitdragen in hun wijk, straat en eigen biotoop. We willen deze lokale helden ondersteunen en inspireren met creatieve projecten en hen helpen om hun idee voor een meer gelijke samenleving te realiseren.

100in1Day Belgium?

100in1Day Belgium is hét feest van de geëngageerde doener. Een internationaal project, waarvan Curieus katalysator is voor België.

Op deze dag zetten we ideeën om in daden. Zo verbinden we mensen met elkaar en met hun leefomgeving. Samen zetten we creatieve, duurzame en innovatieve acties op om de buurt een beetje mooier te maken.

100in1Day Belgium is bij uitstek een dag waarop we samen aan de slag gaan. Als buurtbewoner, buurtcomité, organisatie of burgerinitiatief. Als jeugdbeweging of als lokaal bestuur. Iedereen met een hands-on mentaliteit en een vleugje creativiteit is welkom om mee te doen.

Budget en ondersteuning?

Je hoeft niet alleen op Curieus te rekenen voor projectondersteuning en layout van promotiemateriaal; maar ook voor een financieel duwtje in de rug.

Je kan beroep doen op een kleine budgettaire bijdrage van 50€ of een grote budgettaire bijdrage van 100€. Je bepaalt zelf wat je kan gebruiken om je actie te realiseren.

Waarvoor dient het budget?

Initiatieven die georganiseerd worden naar aanleiding van 100in1Day Belgium. Dit zijn creatieve, duurzame of innovatieve acties die de buurt mooier maken. Dankzij het initiatief wordt ontmoeting, samenwerking of dialoog in de buurt aangemoedigd.


Wat zijn de voorwaarden?

Dé basisvoorwaarden om in aanmerking te komen voor een budgettaire bijdrage:

 • Je initiatief gaat door op 100in1Day Belgium 2024: zaterdag 15 juni 2024

 • Je doet je aanvraag in je eigen naam, van een vzw of een feitelijke vereniging.

 • Je houdt je aan het vooropgestelde doel.

 • Het toegekende bedrag wordt enkel gebruikt om tegemoet te komen aan aantoonbare, gemaakte kosten nodig om je actie tot een goed einde te brengen.

 • Als je gebruik maakt van het budget vragen we je om in al je communicatie (uitnodiging, flyer, affiche, berichten op sociale media ...) het logo van Curieus op te nemen. Download dit logo hier

 • Bij twijfel aan de voorwaarden heeft Curieus steeds het recht om je alsnog geen budget uit te keren.

 • Je initiatief kan maar 1 keer een aanvraag indienen.

Welke initiatieven komen niet in aanmerking:

 • Initiatieven die zich in de persoonlijke levenssfeer afspelen

 • Initiatieven die geen openbaar karakter hebben

 • Commerciële initiatieven

 • Erediensten of godsdienstonderricht

 • Initiatieven met partijpolitieke doeleinden

 • Initiatieven die louter bedoeld zijn voor fondsenwerving

 • Initiatieven die deel uitmaken van de reguliere werking van de aanvrager


Hoeveel bedraagt de aanvraag?

50 of 100 euro

Hoe en wanneer vraag je de subsidie aan?

Vul online het eenvoudige aanvraagformulier in.

Hulp nodig bij je aanvraag? Neem contact op via 100in1daybelgium@curieus.be of 0477 66 00 83.

Wanneer dien je je aanvraag in? 

Aanvragen voor het budget kan tot maandag 3 juni 2024. Je kan uiteraard nadien nog steeds acties opzetten, maar dan kunnen we helaas geen budget meer voorzien. 

Opgepast! De eerste 100 goedgekeurde aanvragen krijgen het budget uitgekeerd. Principe = op is op.

Wanneer weet je of je budgetaanvraag goedgekeurd is?

Ten laatste 10 dagen nadat je je aanvraag ingediend hebt, krijg je nieuws over de beslissing.

Wanneer wordt jouw budget uitbetaald?

Na 100in1Day Belgium: zaterdag 15 juni 2024.

 • Als je initiatief afgelopen is, horen we graag van jou hoe het verlopen is! Je krijgt een online formulier met enkele vragen.

 • Je bezorgt ons minstens 2 duidelijke sfeerfoto’s 

 • Wanneer alles in orde is, wordt het budget binnen 4 weken uitbetaald.

Je zorgt ervoor dat de deelnemers van je initiatief weten dat foto's als bewijsstuk kunnen dienen. Curieus kan deze foto’s ook in haar communicatie gebruiken om 100in1Day Belgium te promoten bv. op de website, in folders …


Vragen? Opmerkingen? Hulp?