Chloé Rogiers

“Iedereen is gelijk(waardig), ongeacht gender, huidskleur, origine, seksuele oriëntatie, religie en andere. De dag dat iedereen op die manier zal denken, zal de dag zijn waarop de wereld meer vrede kent. Niet identitiek, wel gelijkwaardig. Zolang geprivilegieerde mensen niet opkomen voor de niet-geprivilegieerden, zal er geen gelijkheid bereikt kunnen worden.”
Geboortejaar 1997
E-mail roegierschloe@hotmail.com
Onderwerpen Hoe witte mensen hun privileges kunnen gebruiken om gelijk(waardig) heid te bereiken voor allemaal; voornamelijk over feminisme, (gender) gelijkheid en (anti-)racisme
Ervaring Chloé is MA Gender en Diversiteit.