Panels & Lezing
Locatie

Mokabon

Datum & Tijd

15 december 15:15 - 16:45

Toegankelijkheid
Taal vaardigheid

Je begrijpt of spreekt nog niet veel Nederlands.

Je begrijpt al een beetje Nederlands maar je spreekt het nog niet zo goed.

Je begrijpt vrij veel Nederlands en kan ook iets vertellen.

Je begrijpt veel Nederlands en spreekt het goed.

Rolstoeltoegankelijk
Koop hier je Festivalpas
Terug naar Programma

Tree equity

Naar meer en eerlijk verdeeld groen in de stad
i.s.m. BOS+

Klimaatverandering. Luchtvervuiling. Bevolkingsdruk. Onze steden hebben vandaag te kampen met grote en dringende uitdagingen. Willen we onze leefomgeving ook leefbaar houden, dan moeten we ze slim en duurzaam inrichten, met voldoende ruimte voor water en groen. Grote en gezonde stadsbomen spelen daarin een sleutelrol: ze helpen steden te koelen, boosten ons mentaal welzijn en verlichten stress. Maar helaas moeten bomen en groen in de stad concurreren met andere functies en belangen, in het bijzonder die van koning auto. In de meeste steden en gemeenten is groene ruimte bovendien niet evenredig verdeeld. Net de dichtst bevolkte en sociaaleconomisch kwetsbare wijken zijn het meest groen-arm, waardoor hun bewoners kansen missen voor natuurbeleving en een gezonde leefomgeving. 

In dit panelgesprek onderzoeken we wat gemeenten en hun inwoners kunnen doen voor meer ‘Tree Equity’: een rechtvaardige verdeling van groen doorheen de stad, zodat iedereen op een gelijke manier van de voordelen van bomen en groen kan genieten. Hoe creëren we ruimte voor nieuw stadsgroen? Hoe verbinden we dat met een duurzaam mobiliteitsbeleid? En welke rol spelen burgers in het vormgeven van die groene stad van morgen?

Dit panel wordt gemodereerd door Laure De Vroey.

Roeland Samson

Roeland Samson is bio-ingenieur en gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Hij leidt er het Laboratorium voor Milieu-ecologie en Stadsecologie. Zijn onderzoek situeert zich binnen het ontwikkelen van duurzame en klimaatbestendige steden. Hierbij legt hij de nadruk op de relatie van stedelijk groen met zijn omgeving, en in het bijzonder luchtkwaliteit, microklimaat, biodiversiteit en mens.

Bram Dewolfs

Bram Dewolfs zette zijn eerste stappen als stadsactivist in de lente van 2012 toen hij gehoor gaf aan de oproep van filosoof Philippe van Parijs om de centrale lanen van Brussel te bezetten. Hieruit groeide de beweging Picnic The Streets, een collectief dat oproept tot burgerlijke ongehoorzaamheid voor meer leefbaarheid en levenskwaliteit in de stad. Na de oprichting van de vzw Urban Foxes ontpopte Dewolfs zich tot deskundige met betrekking tot urbane interventies en co-creatieve processen, met extra aandacht voor jeugd en andere vaak vergeten stakeholders, waarbij verbetering van het stedelijk welbevinden en actieve burgerparticipatie centraal staan.

Eva Van Eenoo

Eva Van Eenoo is een doctoraatstudent aan het Cosmopolis Centre for Urban Research van de VUB. Tijdens haar doctoraat onderzoekt ze wat auto-afhankelijkheid in de hand werkt. Op die manier wil ze inzichten verwerven die een rechtvaardige mobiliteitstransitie richting koolstofarme alternatieven ondersteunen.

Jasmien Jaques

Jasmien Jaques werkt als projectmedewerker aan efficiënte, duurzame en toegankelijke mobiliteit in Vlaanderen bij Mpact vzw. Met een achtergrond in architectuur en ruimtelijke ordening is duurzaam ruimtegebruik de belangrijkste insteek voor Jasmien om te werken aan de rol die mobiliteit hierin speelt. Onder het motto van Mpact ‘meer met minder’ is er op mobiliteitsvlak nog heel wat ruimte in Vlaanderen om meer ruimte te creëren voor een groene leefomgeving. Dit doen Mpact aan de hand van concrete oplossingen zoals particulier autodelen, carpool of mobipunten, beleidswerk en innovatie.

Meer Festival van de Gelijkheid!