Panels & Lezing
Locatie

Amsab-ISG

Datum & Tijd

14 december 16:00 - 17:30

Toegankelijkheid
Taal vaardigheid

Je begrijpt of spreekt nog niet veel Nederlands.

Je begrijpt al een beetje Nederlands maar je spreekt het nog niet zo goed.

Je begrijpt vrij veel Nederlands en kan ook iets vertellen.

Je begrijpt veel Nederlands en spreekt het goed.

Rolstoeltoegankelijk
Koop hier je Festivalpas
Terug naar Programma

Ruimte voor mensenrechtenverdedigers

i.s.m. het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM)

In België is er een heel actief middenveld van organisaties die bijdragen aan de bescherming van de mensenrechten. Daarnaast zijn er nog de officiële publieke instellingen die in ons land de opdracht hebben om te waken over de naleving van mensenrechten. In een heel aantal landen in de wereld staat de ruimte die deze organisaties krijgen om op te komen voor mensenrechten onder druk. Verbale of fysieke bedreigingen van medewerkers en vrijwilligers, het verbieden van publieke acties, online haatberichten en cyberaanvallen ondergraven de mogelijkheden en de veerkracht van mensenrechtenverdedigers om hun rol naar behoren te spelen. Het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens (FIRM) heeft onderzocht in welke mate ook in België de ruimte voor mensenrechtenverdedigers onder druk staat, en wat hier eventueel aan gedaan kan worden. In dit panelgesprek worden de resultaten van dit onderzoek toegelicht en aangevuld met de ervaringen van Belgische mensenrechtenverdedigers.

Dit panelgesprek wordt gemodereerd door Martien Schotsmans.

Maarten Huvenne

Maarten Huvenne is diensthoofd bij de dienst Prospectie van Unia. Hij werkt al 9 jaar bij Unia en was er eerder ook beleidsmedewerker en adjunct-diensthoofd. Hij is ook al meer dan 10 jaar lid van de raad van bestuur van de Liga voor Mensenrechten.

Tine Claus

Tine Claus is sinds 1 december 2021 directeur en woordvoerder van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, dat zich samen met een vijftigtal lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers inzet voor mensen op de vlucht. Daarvoor was Tine Claus verantwoordelijke van de federale gelijke kansenadministratie en werkte ze als beleids- en juridisch adviseur bij de Scheepvaartpolitie (Federale politie). Zij is ook lid van de Raad van Bestuur van zowel het federaal migratiecentrum Myria als het Interfederaal gelijkekansencentrum Unia.

Samira Atillah

Samira Atillah is een Belgische journaliste, schrijfster en mensenrechtenactiviste.

Martien Schotsmans

Martien Schotsmans studeerde rechten, criminologie en internationale politiek. Ze werkte ongeveer tien jaar als advocaat in België. Met Avocats Sans Frontières verleende en organiseerde ze juridische bijstand in binnenlandse genocideprocessen in Rwanda en in processen voor internationale misdaden in de DRC en bij het ICC. In Tsjaad voerde ze met FIDH en HRW strafrechtelijke onderzoeken uit in de zaak Hissein Habré en in Sierra Leone trad ze op als hoofd van de juridische en verzoeningseenheid van de Waarheids- en Verzoeningscommissie. Daarnaast was Martien Schotsmans adviseur op het gebied van justitiële hervormingen, SGBV en overgangsjustitie. Ze voerde een onderzoeksproject uit over de rol van traditioneel recht in overgangsrechtspraak in Sub-Sahara Afrika aan de Universiteit Gent en gaf onderzoeksondersteuning en onderwijsassistentie aan de KU Leuven.Gedurende 6 jaar coördineerde Martien Schotsmans de NGO RCN Justice & Démocratie. Martien Schotsmans is momenteel directeur van het Federaal Instituut voor de Bescherming en de Bevordering van de Mensenrechten in België, de eerste nationale mensenrechteninstelling van België.

Gratis studentendag

Ben je student en wil je het Festival op donderdag 14 december bezoeken? Op vertoon van een geldige studentenkaart voor het schooljaar 2023 - 2024 maak je het Festival gratis mee.

meer info

Meer Festival van de Gelijkheid!