Locatie

Gouden zaal

Datum & Tijd

16 October 16:00 - 17:30

Inschrijven / enregistrer / register

Avant-Première: The Pink Revolution (FR/EN)

A documentary directed by Jawad Rhalib
BXL Crossing is proud to be hosting the world premiere of Pink Revolution, a documentary by Jawad Rhalib.

EN > Hocine was born a boy and raised in a conservative family in Algeria. Today her name is Yasmine. Adil and Albéric were born in countries where homosexuality is punishable by prison, lynching, persecution, and death… They fled to Belgium and France seeking asylum. Thomas’ Spanish father dreamt of seeing his son married in a church. Ariane, a young feminist queer, refuses to submit to men’s diktats. They all share the same ambition: to no longer be invisible. Together, they try to overcome their fear and conquer places where they’ve never felt welcome before.

FR > Hocine est né garçon et éduqué dans une famille conservatrice d'Algérie. Son nom est Yasmine aujourd'hui. Adil et Albéric sont nés dans des pays où l'homosexualité est punie de prison, lynchages, persécutions et mort. Ils ont fui vers la Belgique et la France en quête d'asile. Le père espagnol de Thomas rêvait de le voir se marier dans une église. Ariane, une jeune queer féministe refuse de se soumettre aux diktats des hommes. Ils partagent tous la même ambition: ne plus être invisibles. Ensemble, ils tentent de surmonter leurs peurs et conquérir des espaces où ils ne se sont jamais sentis les bienvenus auparavant.

NL > Hocine werd geboren als jongen en groeide op in een conservatief gezin in Algerije. Vandaag heet ze Yasmine. Adil en Albéric zijn geboren in landen waar homoseksualiteit bestraft wordt met gevangenisstraf, lynchpartijen, vervolging en de dood... Ze zijn naar België en Frankrijk gevlucht op zoek naar asiel. Thomas' Spaanse vader droomde ervan zijn zoon in een kerk te zien trouwen. Ariane, een jonge feministische queer, weigert zich te onderwerpen aan het dictaat van de mannen. Ze hebben allemaal dezelfde ambitie: niet langer onzichtbaar zijn. Samen proberen ze hun angst te overwinnen en plaatsen te veroveren waar ze zich nog nooit welkom hebben gevoeld.

Aftertalk with Jawad Rahlib

Andere activiteiten / autres activités