Panels & Lezing
Locatie

C.C. Oratoriënhof, Mechelsestraat 111, 3000 Leuven

Datum & Tijd

15 August 20:00 - 22:00

Het Vrije Brein: 'Voulez-vous coucher avec moi?' - Seksualiteitsbeleving bij vrouwen met een beperking

Curieus vzw en Hujo slaan deze zomer de handen in elkaar om drie boeiende interactieve lezingen over brandend actuele onderwerpen te organiseren in Leuven.
Tijdens deze gespreksavond wordt dieper ingegaan op het taboe over de seksualiteitsbeleving van vrouwen met een beperking.

Vertrekkende van Hilde Braet's (visueel) onderzoek dat resulteerde in het boek “Lijf-elijk Anders”, verruimt ze de begrippen ‘seks’, ‘beperking’ en ‘vrouw’. Ze vertrekt van een mensenrechtenkader: seks als mensenrecht en pleit tevens voor openheid voor seksuele dienstverlening.

Om dit aanvaardbaar en kenbaar te maken dient de onzichtbaarheid van groepen die niet beantwoorden aan de culturele normen doorbroken te worden door een representatie in de film, literatuur, theater en media en dan niet als superhelden, wonderlijke schepsel of
triestige wezens maar al volwaardige intieme burgers.

Het zijn vooral vrouwen en dan zeker vrouwen met een beperking die dubbel lijden door de gangbare representatie van ‘vrouwelijkheid’ en lichamelijkheid omdat ze die ook nog internaliseren.

Meer info op de Facebook-pagina van het evenement

Wie is Hilde Braet?

Fotografie als krachtig middel om vastgeroeste opvattingen van hun stuk te brengen, loopt als een rode draad doorheen het oeuvre van Hilde Braet.

Zij is fotografe, cultuurwetenschapper en master in gender en diversiteit. Reeds 30 jaar beoefent ze de therapeutische fotografie die ze geanalyseerd heeft in ‘De kracht van een foto’ (Garant, 2012).

Momenteel is Braet coach van het project ‘ALL-in’ dat ressorteert onder BREEDBEELD, waarbij onderzocht wordt hoe beeldcultuur kan bijdragen tot ontmoeting, zelfexpressie en inclusie bij groepen die doorgaans moeilijk in contact komen met visuele cultuur. De Seksualiteitsbeleving van vrouwen met een beperking heeft ze (visueel) onderzocht in haar laatste boek ‘LIJF-elijk ANDERS’ (ASP, 2022).

Vanuit haar maatschappelijk engagement gaat ze gevoelige thema’s (Ontbloot: vernaculaire erotische fotografie, ASP, 2012) niet uit de weg en confronteert de kijker en lezer met thema’s die ogenschijnlijk niet te bespreken vallen.
Omdat zij de legendairisch leuze van de ‘Disability Rights Movement’: “Nothing about us, without us” koestert, betrekt ze steeds haar respondenten/modellen in dit debat.

Lees meer via: www.hildebraet.be

Wie is Mei Lan Ng.?

Mei Lan Ng, bewustzijnscoach en bedrijfsleidster van Insight Out, ziet het leven als een groot avontuur. Blind zijn houdt haar niet tegen om steeds het alleronderste uit de kan van het leven te willen halen.

Met Insight Out zet ze zowel coaching als bewustwording in de wereld en ervaart ze alle kanten van het ondernemer zijn met een beperking. Met de baseline ’Seeing Beyong What Is Visible” is Insight Out de vlag waaronder Mei Lan unieke talent vormgeeft.
(www.insightout.world)

Intimiteit en seksualiteit zijn ondanks en dankzij haar visuele beperking een belangrijk onderdeel van haar leven.
Mei Lan maakt van elk obstakel een opportuniteit en legt ondertussen haarscherp de vinger op de wonde.

Als vrouw met een beperking worden haar fysieke grenzen soms anders ingeschat, soms moet ze gearmd met een wildvreemde haar weg zoeken op een druk kruispunt en al te vaak wordt ze aangeraakt vanuit de visie van hulpverlener en hulpbehoevende. Hoe anders is het beeld van vrouwen met en zonder beperking? Worden ze beiden als seksuele wezens gezien? En hoe ontwikkelt je zelfbeeld en je relatie met je lichaam als de aanrakingen in je dagelijkse leven zo praktisch en functioneel zijn?

Welke rol speelt oogcontact in onze intimiteit en hoe vang je dit op als blinde vrouw?

Mei Lan is zich bewust van hoe haar lichaam onderhevig is aan een andere perceptie en legt zich hier tegelijkertijd niet zomaar bij neer.

Als coach met ervaring in oa tantra en ander lichaamswerk stelt ze de soms ongemakkelijke vragen en ziet de grotere mogelijkheden voor hoe wij als samenleving bewuster en echter met elkaar kunnen omgaan.

Nieuwsgierig en gevat gaat Mei Lan mee in gesprek op deze avond.

Wie is Kim du Bois de Nevele?


Kim du Bois de Nevele beschrijft waarover ze komt praten in het volgende gedicht:

'Onbestempeld.'

Waarom moet alles zichtbaar zijn,
Meetbaar, in een hokje met een stempel.
Voelt dat veilig voor jullie?
Een zekerheid over ons bestaan en zijn?

Ik doorprik die bubbel.
Pijn is niet meetbaar,
Vaak amper zichtbaar,
De stempel kleeft niet en je hokje past me niet.

Maar wie voelt zich dan veilig?
Zij die vechten voor een veilig bestaan?
Of zij die strijden voor een naam?
Beide willen we het zelfde.

Leven!


Bekijk andere evenementen