Panels & Lezing
Locatie

Amsab - ISG

Datum & Tijd

16 december 16:00 - 17:30

Toegankelijkheid
Taal vaardigheid

Je begrijpt of spreekt nog niet veel Nederlands.

Je begrijpt al een beetje Nederlands maar je spreekt het nog niet zo goed.

Je begrijpt vrij veel Nederlands en kan ook iets vertellen.

Je begrijpt veel Nederlands en spreekt het goed.

Rolstoeltoegankelijk
Koop hier je Festivalpas!
Terug naar Programma

Elke stad een fietsstad?

Panel met Jesse Pappers, Eva Van Eenoo, Miguel Vertriest, Kris Peeters en Bieke Purnelle
Weet je nog, maart 2020? Samen met corona waaide een aanstekelijk virus van verandering door het land.

Files losten op. We klapten voor de zorg. Supermarktpersoneel werd essentieel. Steeds luider klonk de roep om meer groen, meer lokaal, meer fietspaden, de mogelijkheid om thuis te blijven werken… Vooral de stad, vol vervuilende auto’s, hitte-eilanden en kaal beton, moest anders en beter. En daarbij is een hoofdrol weggelegd voor de fiets. De fiets maakte onderdeel uit van haast alle Covid19-herstelplannen die de EU-landen schreven: er werd in totaal 1,7 miljard euro uitgetrokken voor fietsinfrastructuur, -veiligheid, -toerisme en -promotie. Er stapten ook effectief meer mensen op de fiets, een trend die zich voortzet. Zo nam het aantal fietsers in Brussel in het coronajaar 2020 bijvoorbeeld met 64 procent toe en steeg nog verder in 2021. Wat betekent dat voor de toekomst? Hoe zouden onze steden er uit kunnen zien als we ze volop inrichten op maat van de meest kwetsbare weggebruikers? En hoe vermijden we “groene gentrificatie”, waarbij een stad voor een kleine groep gezonder wordt, maar voor anderen moeilijker betaalbaar? Ons panel buigt zich over deze en andere vragen – met de fiets als rode draad. 

Moderator van dienst is Bieke Purnelle, het panel bestaat uit Jesse Pappers, Eva Van Eenoo, Miguel Vertriest en Kris Peeters.

Sprekers

Miguel Vertriest breekt al jaren zijn hoofd over het concept duurzame mobiliteit. Aan de ene zijde overschrijden we de grenzen van onze planeet met onze citytrips en salariswagens, aan de andere zijde leven mensen in mobiliteitsarmoede. Duurzame mobiliteit is genoeg mobiliteit voor iedereen, zonder de overconsumptie van vandaag. De enige oplossing voor het mobiliteitsprobleem zijn de 3 V’s: Verminderen (minder kilometers en verplaatsingen), Verschuiven (meer Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en gedeelde mobiliteit) en als er geen andere manier is: Verschonen.


Eva Van Eenoo studeerde Geschiedenis (UGent, 2014) en Stedenbouw & Ruimtelijke Planning (UGent, 2014). Ze onderzoekt aan het Cosmopolis Centre for Urban Research van de Vrije Universiteit Brussel de relatie tussen autoafhankelijkheid, verplaatsingsgedrag en kenmerken van de bebouwde omgeving.  


Kris Peeters, also known as ‘de andere Kris Peeters’ (de echte, zegt hij zelf) is geboren en getogen in de Kempen. Eerste en tevens laatste fietsambtenaar van de stad Antwerpen. Kris Peeters is auteur van vier boeken over mobiliteit (Het voorruitperspectief, De file voorbij, Weg van mobiliteit, Weg van het systeem) en van columns in o.m. De Standaard. Tegenwoordig is hij lector verkeerskunde aan de PXL Hogeschool en zelfstandig consulent. Zijn lijfspreuk is ‘Zonder dwarsliggers rijden er geen treinen’ en daardoor is Kris een beetje berucht.


Jesse Pappers is onderzoeker duurzame stedelijke mobiliteit aan de onderzoeksgroep Mobilise van de Vrije Universiteit Brussel. In zijn onderzoek betrekt Jesse burgers bij het maken van transportbeleid en bij het doen van transportonderzoek.

Meer Festival van de Gelijkheid!