Panels & Lezing
Locatie

Domzaal

Datum & Tijd

14 december 19:15 - 20:45

Info

Engels gesproken

Koop hier je Festivalpas
Terug naar Programma

Africa is not a country [EN]

Conversation between Dipo Faloyin and Raf Njotea

[EN] 'There are no continents with as many prejudices as Africa', says journalist Dipo Faloyin.

Faloyin was born in Chicago, grew up in the Nigerian metropolis of Lagos, and now resides in London. Before he can convey his enthusiasm for the city of his youth to Europeans, he always has to contend with the image they hold of Africa. All too often, Africa is spoken of as if it were a single country, while the continent consists of 54 nations, over 2000 languages, and 1.4 billion people. To dispel this stereotype, Dipo Faloyin wrote "Africa is Not a Country." In his book, he demonstrates that Africa is a place just as complex as the rest of the world.

At the Festival of Equality, he engages in a conversation with screenwriter Raf Njotea about the vibrant urban life in Lagos and the lively West African rivalry over who makes the best jollof rice. Simultaneously, he illustrates how arbitrary the national borders were drawn by white European colonizers, exposes how ninety percent of the material cultural heritage was looted during the colonial era, and how difficult it still is to reclaim it today.

ANSO provides live illustrations during this discussion.

[NL] 'Over geen enkel continent bestaan zoveel vooroordelen als over Afrika', zegt journalist Dipo Faloyin.

Faloyin werd geboren in Chicago, groeide op in de Nigeriaanse miljoenenstad Lagos en woont nu in Londen. Voor hij zijn enthousiasme over de stad van zijn jeugd kan overbrengen aan Europeanen, moet hij altijd opboksen tegen het beeld van Afrika dat zij hebben. Nog al te vaak wordt er over Afrika gesproken alsof het één enkel land is – terwijl het continent bestaat uit 54 landen, meer dan 2000 talen en 1,4 miljard mensen. Om komaf te maken met dat stereotype, schreef Dipo Faloyin Afrika is geen land. In zijn boek laat hij zien dat Afrika een plek is die net zo complex is als de rest van de wereld.

Op het Festival van de Gelijkheid gaat hij met scenarist Raf Njotea in gesprek over het zinderende stadsleven in Lagos en de levendige West-Afrikaanse rivaliteit over wie de beste jollofrijst maakt. Tegelijk laat hij zien hoe willekeurig de landsgrenzen door witte Europese kolonisatoren getrokken werden, legt hij bloot hoe negentig procent van het materiële cultureel erfgoed tijdens het koloniale tijdperk werd gestolen – en hoe moeilijk het tot op de dag van vandaag is om dat terug te krijgen. 

ANSO verzorgt de live-illustraties tijdens dit gesprek.

Dipo Faloyin

[EN] Dipo Faloyin is a senior editor and writer at VICE, where he primarily covers culture and identity in Europe, the Middle East, and Africa. He has published articles in outlets such as The Huffington Post and Prospect. In his enriching and occasionally humorous book "Africa is Not a Country," Dipo Faloyin presents a layered and multidimensional portrayal of the continent.

[NL] Dipo Faloyin is senior redacteur en schrijver bij VICE, waar hij voornamelijk schrijft over cultuur en identiteit in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Hij publiceerde artikelen in onder andere The Huffington Post en Prospect. In zijn verrijkende en bij vlagen humoristische boek Afrika is geen land presenteert Dipo Faloyin een gelaagd en multidimensionaal beeld van het continent.

Raf Njotea

[EN] Raf Njotea is a screenwriter, presenter, and columnist for De Standaard. He has contributed to Belgian TV series such as "Dertigers," "Familie," and "Panna," a web series for young people. Alongside Lander Kennis, he created the "Ouder" podcast for Radio 1. Through his columns and lectures, Raf actively participates in societal debates surrounding themes like identity, language, and representation.

[NL] Raf Njotea is scenarist, presentator en columnist voor De Standaard. Hij schreef o.a. mee aan de Vlaamse tv-reeksen Dertigers, Familie en Panna, een webserie voor jongeren. Samen met Lander Kennis maakte hij de podcast Ouder voor Radio 1. Via zijn columns en lezingen mengt Raf zich in het maatschappelijk debat rond thema’s als identiteit, taal en representatie.

ANSO

[EN] Anne-Sophie Chioma Opara aka ANSO (BE/ Nigeria) is a passionate curly headed illustrator from Brussels. Not a day goes by without her drawing, doodling, creating. She especially loves making all sorts of portraits & finds her inspiration in cartoons, comic books, the Igbo culture, Afro futurism, the African diaspora, etc. She holds a Bachelor in Visual Design - Illustration & Storyboarding at LUCA School of Arts in Ghent and graduated in 2017 with her graduation project, a children book about Mira a sweet little girl from a multicultural family.


[NL] Anne-Sophie Chioma Opara, ook bekend als ANSO (BE/Nigeria), is een gepassioneerde illustrator uit Brussel met een krullenbol. Er gaat geen dag voorbij zonder dat ze tekent, krabbelt en creëert. Ze houdt vooral van het maken van allerlei soorten portretten en vindt haar inspiratie in tekenfilms, stripverhalen, de Igbo-cultuur, Afrofuturisme, de Afrikaanse diaspora, enzovoort. Ze behaalde een Bachelor in ‘Visual Design - Illustration & Storyboarding’ aan LUCA School of Arts in Gent en studeerde in 2017 af met haar afstudeerproject, een kinderboek over Mira, een lief klein meisje uit een multicultureel gezin.

Bezoek onze Fresh Faces-databank

ANSO is één van onze Fresh Faces, een databank vol jonge en betekenisvolle stemmen. Leer ze allemaal kennen!

Fresh Faces
Gratis studentendag

Op donderdag 14 december bezoek je het Festival gratis op vertoon van een geldige studentenkaart voor het schooljaar 2023 - 2024.

meer info

Meer Festival van de Gelijkheid!