Kosten

1

Moeilijkheid

Gemakkelijk te organiseren door een beperkte groep, ideaal om mee te starten als je nog niet veel ervaring hebt in het organiseren van evenementen.

Thema's

Duurzaamheid

Proper op ons eigen

Weinig dat ons kwader maakt dan zwerfvuil, of het nu om achteloos weggegooide papiertjes gaat of bewust gedumpt huisafval.
Inhoud

Onderzoek wees uit dat mensen minder geneigd zijn om afval achter te laten, wanneer ze het gevoel hebben dat ze ‘bekeken’ worden. Het kan je aanzetten om een paar (of net heel veel) boze kinder(og)en te schilderen op plekken waar regelmatig zwerfvuil ligt. Of pak het omgekeerd aan en beeld een paar grote blije blikken af met een positieve niet mis te verstane boodschap: “dankjewel om hier je troep niet te dumpen”.

Hoe begin je eraan?

Verzamel een aantal mensen om je heen die even geërgerd zijn door de vuiligheid. (Pro-tip: misschien kan je een zure reactie in een lokale facebook-groep wel ombuigen naar een positieve actie). Je kan afspreken om samen zwerfvuil te gaan rapen, maar je kan ook enkele ludieke acties ineensteken:

Plaats grappige wegwijzers die de richting aangeven naar de vuilnisbak

Teken een kleurrijk hinkelpad richting de vuilbak

steek je vuilbakken in een opvallend kleedje

Plaats vlagjes op de hondendrollen

Hou rekening met

Betrek de buurt zoveel mogelijk. Nu je weet dat de ogen van de sociale controle priemen in de rug van de sluikstorter, wil je zoveel mogelijk ogen, nietwaar?

Kijk ook waarom het probleem ontstaat. Is het enkel luiheid en gebrek aan sociale controle of zijn er nog andere redenen. Zijn er voldoende vlot bereikbare vuilbakken in de buurt? Zou het zinvol zijn om een hondentoilet in de buurt te installeren, enz.

Betrek dus zeker ook de gemeente bij jullie plannen.

Over de kostprijs

Afhankelijk van jullie plannen zal de kostprijs variëren, maar sommige acties kunnen al met een stukje stoepkrijt. Bovendien bestaat de kans wel dat de gemeente jullie actie wil sponsoren.